Liczba odwiedzin strony: 37058 Osób na stronie: 6
 

Wojciech Krauze
Radca Prawny

 
 
Wojciech Krauze
Radca Prawny
 
Pl. Solny 13
50-061 Wrocław
Profesja:   radca prawny

Radca prawny Wojciech Krauze – komandytariusz Kancelarii Prawnej Łabuda Razowski Wojciechowski – jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie w 2000 r. ukończył stacjonarne studia prawa.

Karierę zawodową rozpoczął zaraz po obronie pracy magisterskiej. Początkowo pracował w jednej z największych w Polsce kancelarii prawnych, świadczącej pomoc prawną głównie z zakresu prawa gospodarczego na rzecz przedsiębiorców polskich i zagranicznych.

Następnie Wojciech Krauze podjął pracę we wrocławskiej kancelarii prawnej, gdzie zajmował się świadczeniem pomocy prawnej przedsiębiorcom z kraju i z zagranicy. Wśród jego klientów były duże i renomowane koncerny, znane na całym świecie.

Znakomita większość zagadnień, którymi zajmował się w swojej ośmioletniej działalności zawodowej, zaliczała się do szeroko pojętego prawa cywilnego, handlowego i prawa pracy, choć miał również do czynienia z problemami natury prawnoadministracyjnej i z dziedziny prawa konsumenckiego.

W 2003 r. ukończył na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego studia podyplomowe Prawa i Gospodarki Unii Europejskiej ze specjalizacją w zakresie stosowania prawa wspólnotowego.

Wojciech Krauze jest także autorem kilku publikacji z zakresu prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych, zamieszczonych na łamach jednego z periodyków należących do grupy kapitałowej INFOR PL.

W 2009 r. zdał egzamin radcowski i wykonuje zawód radcy prawnego.

Wojciech Krauze jest żonaty i ma dwie córeczki.